FAQs SARA1MALAYSIA kelayakan

CIRI-CIRI SKIM
1. Apakah syarat-syarat skim pinjaman yang ditawarkan?
Amaun pinjaman yang ditawarkan adalah RM5,000 untuk setiap isi rumah bagi tujuan membeli 5,000 unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia)I. Ciri-ciri khas Skim ini membolehkan para peserta membayar balik hanya bayaran minimum secara ansuran melalui 60 bayaran bulanan. Tempoh pembiayaan adalah 5 tahun.

2. Adakah penyelesaian awal pinjaman dibenarkan?
Penyelesaian awal pinjaman adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pra-bayaran oleh para peserta adalah dibenarkan.

3. Apakah yang akan berlaku sekiranya peserta program Skim ini tidak dapat menjelaskan bayaran bulanan?
Peserta yang gagal menjelaskan sepenuhnya bayaran bulanan selama tiga bulan berturut-turut akan terkeluar daripada program Scheme. Peserta akan menerima unit-unit AS 1Malaysia yang bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar dan insentif bulanan yang layak diterima.

4. Apakah yang akan terjadi sekiranya peserta meninggal dunia dalam tempoh program Skim ini?
Peserta yang meninggal dunia akan terkeluar daripada program Skim ini secara automatik. Waris boleh menuntut unit-unit AS 1Malaysia bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar dan insentif bulanan yang layak diterima. Penyertaan dalam program Skim ini tidak boleh dipindah milik.

5. Apakah yang akan berlaku pada akhir tempoh pinjaman?
Peserta akan menerima unit-unit AS 1Malaysia bersamaan dengan jumlah bayaran bulanan yang telah dibayar sepanjang tempoh pinjaman bersama insentif terkumpul bulanan, sekiranya insentif tersebut tidak dikeluarkan dari akaun peserta.. Para peserta boleh menambah pelaburan peribadi dalam AS 1Malaysia (sekiranya unit masih ada).

 KRITERIA KELAYAKAN
1. Apakah kriteria-kriteria kelayakan untuk memohon dalam Skim ini?

a. Permohonan terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia berumur antara 18 hingga 58 tahun;
b. Pemohon mesti mempunyai jumlah pendapatan kasar bulanan isi rumah antara RM500 hingga RM3,000;
c. Pemohon tidak diisytiharkan muflis semasa memohon serta sepanjang tempoh penyertaan dalam skim;
d. Pemohon dan/atau pasangan tidak menerima bantuan dari skim-skim khas lain Kerajaan yang diuruskan oleh ASNB iaitu "Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT)", "ASB Sejahtera" dan "ASW2020-Bandar";
e. Pemohon dan/atau pasangan tidak memiliki pelaburan di dalam mana-mana tabung unit amanah ASNB ATAU; sekiranya ada, jumlah pelaburan terkumpul adalah bersamaan atau kurang dari RM10,000.
 #borang secara percuma sini BR1M

0 comments/pendapat:

Catat Ulasan

Top Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...